Hedmanin alttaritaulukirkkoja 

Kuvia ja havaintoja kesäretkiltä 1997 ja 2001
Tornionjokilaaksoon ja Koillismaalle sekä  kuvia arkistosta. 

Näiden sivujen tekijä: Heikki.Aumala,kotisivu  Viimeinen päivitys 


Hedman,alttaritauluja pitää yllä OlliAumala.
Kirkkoja yhdistää taiteilija, piirustuksenopettaja Johan.G.Hedman , joka on maalannut mm. kirkkojen alttaritauluja 1800-luvulla. Niitä on tiedossa seitsemäntoista, joista ainakin yksi on palanut. Lisäksi lopussa on linkki muiden kirkkojen sivulle - kirkkojen, joista olen tullut ottaneeksi matkoiltani kuvia. 
KirkkoNet -sivuillaon ylläpidettynä kattava lista sivuista, joilta löydät suomalaisia ja sukulaiskansojen kirkkojen kuvia. Katso ! KirkkoNet:iä ylläpitää pitää Tapani Pitkänen.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilta : Seurakuntien yhteystietoja ja seurakuntien kotisivuja 
Kirkkoja esitteleviä kirjoja löytyy osoitteesta Museovirasto:Suomen kirkot -julkaisusarja 7 - 21
Kirkkoja esitteleviä kirjoja löytyy osoitteesta Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:Suomen kirkot = Finlands kyrkor. I - VI Lista:


Muita pitämiäni kirkkojen kuvasivuja


Kirkon kuvasivu, Heikki Aumala

Alttarit,Olli Aumala

Kirkon oma kotisivu

Hedmanien alttaritaulukirkkoja:

.

.

Hietaniemi, Ruotsi

Hietaniemi 

-       - - -

Rymättylä

Rymättylän

Rymättylä

Himanka

Himanka

Himanka

Honkajoki

Honkajoki

HonkajokiHonkajoki

Hyrynsalmen kirkko

Hyrynsalmi

Hyrynsalmi

Kajaanin kirkko

Kajaani

Kajaani

Karunki

Karunki,alttari

Karunki

Keminmaa, uusi kirkko

Keminmaa,uusi kirkko

Keminmaa
Keminmaan srk

Kittilä

Kittilä

Kittilä

Kolari, Kolarinsaari

Kolarinsaari

Kolari vanha kko

Kuhmo, Lentiira 1950 kirkko

Lentiiran Hedman

Kuhmo srk

Kuusamo, alttariseinä

Kuusamo,alttari

Kuusamo srk,

Pudasjärvi

Pudasjärvi

Pudasjärvi,srk
, SRK

Rantsila

Rantsila,alttari

Rantsila ulkokuva

 

Kokkola, Takkari, Tankar

 

 

Tervola, vanha kirkko

Tervola,alttari

.

Luoto, Larsmo
Luoto, Larsmo

Luoto, alttari

Luoto,Larsmo

Larsmo< br>Luoto, Larsmo

Ähtävä, Esse  Pietarsaaren mlk

Ähtavä

Pietarsaari - Ähtavä , Esse

Purmo

Purmo

Pietarsaari - Purmo

Vaala, Säräisniemi

Säräisniemi

.

Vähäkyrö

Vähäkyrö

Vähäkyrö srk 

Ylitornio

Ylitornio,alttari

Ylitornio srk

 

.

 

 

Muita pitämiäni kirkkojen kuvasivuja

.

 .

.

J.G.Hedman linkkejä

.

 .

.

Lähteitä: 
 [1] E. O. Aumala: Curriculus Vitae, kirjoitettu Kouvolassa 1978, painettu Tampereella 1995, yksityinen kirja, 167 s.
 [2] M. Haapio, L. Luostarinen (toim.): Suomen kirkotja kirkkotaide, osa 2. Lieto 1980, Etelä-Suomen Kustannus Oy, 464s.
 [3] Eri läänien kirkot. Julkaisusarja, kunkin nimessä ao. läänin nimi, Länsikirja Oy.
 
[4] R. Saarnio (editor): Hedman. Särtryck ur släktbok, Ny följd II:5. Borgå 1977, Tryckeri- & Tidnings Ab, ss.648-693.
 [5] A. Simelius: A. Kangasmaa. Maailma 1923 ss. 139-144.
 [6] P. Rönkkö: Noitarummusta kirkkauden kruunuun. Oulu 1985, Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, 217 s.
 [8] Kuhmon kirkosta saatu postikortti, jossa Hedmanin alttaritaulun kuva. Kuva on Pekka Heiskasen. Julkaisulupa saatu 1997.
 [9] Kuusamon kirkon monistettu esite,Pyhän Ristinkirkko, esite  saatu 1997.
[10] Suomen kirkot 2, Suomen muinaismuistoyhdistys ry, 1961, mm: Askainen, Nousiainen
[11] Suomen kirkot VI, Suomen Muinaismuistoyhdistys ry: 1972, s.151,182  Naantalinrovastikunta, mm Rymättylä
[12] Suomen Kirkot 14 Tervolan ja Simon kirkot, Museovirasto, 1987
[13] Suomen kirkot värikuvina I, Länsi Kustannus Oy, 1981
[14] Suomen kirkot, Carolus Lindberg, Kuvataide, Helsinki,  1934
[15] Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, Etelä-SuomenKustannus Oy , Lieto 1980
[16] Lapin läänin kirkot, Länsikirja Oy,1983
[17] Oulun läänin kirkot, Länsikirja Oy,1985
[18] Oulun läänin kirkot, Nousiaisten väriteos, 1990
[19] Vaasan läänin kirkot , Länsikirja Oy, 1983
[20] Lesti- ja Perhonjokilaakson kirkot, Viestimix, Raahen kirjatyö, 1996.
[21] Hietaniemi kyrka 250 år, Hedenäs seurakunnan julkaisu 1997
[22] Ylitornion kirkon esite 1997
[23] Kittilän kirkon esite 1997
[24] Kirkkomme Torniossa, Tornion kaupungin matkailutoimisto 1997
[25] Vanhan Pirkkalan historia,Juhani Saarenheimo, Hämeen kirjapaino 1974
[26] Suutarinrumpu ja liperit, muistelmateos, Eino Ahvenainen. 1994
[27] Onni Pääkkönen Lapualta v.2003


Takaisin kotisivulleni