Näiden sivujen tekijä: Heikki Aumala
Hedmanin alttaritaulu

Kirkko rakennettiin lahjavaroilla 1950 sotien jälkeen ja on paloi 18.3.1989. Palaneessa kirkossa [1] oli siirrettynä Kuhmon vanha alttaritaulu, jonka oli J.Hedman maalannut.

Kuhmon kirkon - taiteilija Johan Hedmanin maalama - alttaritaulu joutui kadoksiin talvisodan aikana ja Kuhmon kirkkoon maalattiin uusi alttaritaulu. Myöhemmin taulu löytyi ja sijoitettiin v.1985 Lentiiran kirkkoon. Tulu tuhoutui kirkon palossa.

[1]Oulun läänin kirkot, Länsikirja Oy, 1985 Kuvat: @ Heikki.Aumala Tampere14.11.1997