Rymättylän kirkko

Näiden sivujen tekijä: Heikki Aumala


Kuvat: H.Aumala

Hedmanin kirkkoon maalaama alttaritaulu


 
 


 
 
 


 
 

P. Jaakobin harmaakivikirkko on rakennettu 1300- tai 1400- luvulla. 1490-luvulla rakentammista on jatkettu.[2] Kalkkimaalauksia 1500-luvun alusta. Alttaritaulu on sijoitettu seurakuntataloon jo 1930-luvulla ja sieltäkin siirretty säilöön pelättäessä toiminnan aiheuttavan vahinkoja - J.Hedman: " ", maalattu 1857. [1]. Urut Kangasalan urkutehdas 1958, 18 äk, 2s, sähköpneum. Urkujen julkisivu K.G.Wickströmin uruista 1893.[2]

[1] Suomen Muinaismuistoyhdistys ry: Suomen kirkot VI, Naantalin rovastikunta, 1972, s.151,182
[2] Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, Etelä-Suomen Kustannus Oy , Lieto 1980

Seurakunnan huomassa on säilynyt kirjoja, jtka on siirretty tutkittaviksi.Joukossa on myös harvinaisuuksia.Kuvat: @ Heikki.Aumala Tampere 1997. Editoitu 14.9.1999