Kajaanin vanha alttaritaulu

Kajaanin alttaritaulu

Kajaanissa työ on vasemmalla parvella. Signeeraus on ristin juurella sen oikealla puolella: "J. G. Hedman, 1824". Saman tiedon antaa myös Rönkkö (Rönkkö 1985 s. 97). Sen alla on toinen merkintä "Konservoi: Eino Lehtovaara 1966". Taulussa on runsaasti tekstejä: alhaalla vasemmalla "Lukekaat meidän Herran Jesuxen Christuxen ansio teidän autudexenne, 2 Piet. 3 Cap 15 v.", alhaalla oikealla "Se on täydetty Joh. 19 Cap 30 v", ylhäällä vasemmalla "Kattsokaat Christuxen kärsimistä" ja oikealla "Hän on havoitettu meidän pahain tekoimme tähden ja meidän syndein tähden on hän hosuttu Ef. 53. 5.". Ristin yläsakarassa olevassa lapussa on Pilatuksen kirjoittama teksti hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi.

Myös Kajaanissa kirkko paloi sodan aikana, ja uuteen kirkkoon tehtiin toinen alttaritaulu ja myöhemmin vielä kolmas. Nyt kaikki kolme ovat kuitenkin kirkossa esillä.

Kuva: Olli Aumala 1997

Takaisin taulukkosivulle

Sivu päivitetty 11. 7. 2001